แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ 1258
เรื่อง การจัดสรรหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาน่าเรียนรู้
รายละเอียด ให้โรงเรียนไปรับหนังสือฯ
วันที่ 22/05/2555
เวลา 21:13
ผู้ส่ง นิเทศฯติดตาม
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มนิเทศติดตาม
คลิกดูเอกสาร --> 22052555_2122_1258.pdf  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 วัดภมรคติวัน 22/05/12
2 บ้านตรัง 22/05/12
3 วัดเกาะหวาย 22/05/12
4 บ้านเจาะบาแน 22/05/12
5 บ้านเกาะจัน 22/05/12
6 บ้านต้นทุเรียน 22/05/12
7 บ้านยะรัง 22/05/12
8 บ้านประจัน 22/05/12
9 บ้านบาตะกูโบ 22/05/12
10 วัดป่าสวย 22/05/12
11 บ้านระแว้ง 22/05/12
12 วัดธนาภิมุข 22/05/12
13 บ้านกูวิง 22/05/12
14 บ้านลางสาด 22/05/12
15 ตลาดปรีกี 22/05/12
16 ตลาดนัดต้นมะขาม 22/05/12
17 บ้านกระหวะ 22/05/12
18 บ้านควนโนรี 22/05/12
19 บ้านคลองทราย 22/05/12
20 วัดโคกหญ้าคา 22/05/12
21 ต้นพิกุล 22/05/12
22 บ้านนาค้อเหนือ 22/05/12
23 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 22/05/12
24 บ้านโคกขี้เหล็ก 23/05/12
25 บ้านควนแปลงู 23/05/12
26 บ้านอินทนิล 23/05/12
27 มายอ(สถิตย์ภูผา) 23/05/12
28 บ้านควนลาแม 23/05/12
29 วัดบุพนิมิต 23/05/12
30 บ้านคูระ 23/05/12
31 บ้านบาโฆงาดิง 23/05/12
32 บ้านศาลาสอง 23/05/12
33 บ้านอีบุ๊ 23/05/12
34 บ้านต้นแซะ 23/05/12
35 บ้านตันหยง 23/05/12
36 บ้านมะหุด 23/05/12
37 บ้านบินยา 23/05/12
38 บ้านปานัน 23/05/12
39 บ้านอาโห 23/05/12
40 บ้านสะมาหอ 23/05/12
41 บ้านม่วงเตี้ย 23/05/12
42 บ้านวังกว้าง 23/05/12
43 บ้านสายชล 23/05/12
44 บ้านนาค้อใต้ 23/05/12
45 ชุมชนบ้านเมืองยอน 23/05/12
46 บ้านควนโนรี 23/05/12
47 บ้านบูโกะ 23/05/12
48 บ้านบูโกะ 23/05/12
49 ชุมชนบ้านสะนอ 23/05/12
50 บ้านกระเสาะ 23/05/12
51 บ้านบูโกะ 24/05/12
52 ตลาดนัดบาซาเอ 24/05/12
53 บ้านบาโง 25/05/12
54 วัดป่าสวย 01/06/12
55 บ้านกาแลสะนอ 13/06/12