แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเสนอขอเหรียญชายแดนฯ สังกัด สพป.ปน.2
รายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงในสังกัดทุกโรง

ด้วยทางจังหวัดปัตตานี ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการย่ื่นขอเหรียญชายแดนฯ ซึ่งทางสพป.ปัตตานี เขต 2 ได้รับรายชื่อที่ผ่านการเสนอของเหรียญแดนฯ ดังมีรายชื่อไฟล์ที่แนบ
ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เสนอขอฯ ให้้ยื่นเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 หากไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์
วันที่ 30/05/2555
เวลา 15:56
ผู้ส่ง บริหารงานบุคคล
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มบริหารงานบุคคล
คลิกดูเอกสาร --> 30052555_1606_REAN.pattani.2.xlsx  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 ตลาดนัดต้นมะขาม 30/05/12
2 วัดอรัญวาสิการาม 30/05/12
3 ตลาดนัดต้นมะขาม 30/05/12
4 วัดนิคมสถิต 30/05/12
5 บ้านปลักปรือ 30/05/12
6 บ้านควนโนรี 30/05/12
7 บ้านควนโนรี 30/05/12
8 วัดอรัญวาสิการาม 30/05/12
9 วัดอรัญวาสิการาม 30/05/12
10 บ้านควนประ 30/05/12
11 บ้านควนโนรี 30/05/12
12 บ้านควนโนรี 30/05/12
13 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 30/05/12
14 บ้านสะมาหอ 30/05/12
15 วัดภมรคติวัน 30/05/12
16 บ้านยะรัง 30/05/12
17 บ้านม่วงเตี้ย 30/05/12
18 ตลาดนัดบาซาเอ 30/05/12
19 บ้านต้นทุเรียน 30/05/12
20 บ้านตรัง 30/05/12
21 บ้านวังกว้าง 30/05/12
22 ชุมชนบ้านเมืองยอน 30/05/12
23 บ้านกูวิง 30/05/12
24 บ้านบาตะกูโบ 30/05/12
25 บ้านราวอ 30/05/12
26 สมเด็จหลวงพ่อทวด 30/05/12
27 บ้านควนลาแม 30/05/12
28 บ้านท่าเรือ 30/05/12
29 บ้านควนแปลงู 30/05/12
30 วัดทรายขาว 30/05/12
31 บ้านบาโง 30/05/12
32 ตลาดปรีกี 30/05/12
33 บ้านเกาะจัน 30/05/12
34 บ้านบาโง 30/05/12
35 บ้านควนโนรี 30/05/12
36 บ้านควนโนรี 30/05/12
37 บ้านสายชล(สาขากูแบสิรา) 30/05/12
38 บ้านควนโนรี 30/05/12
39 บ้านโคกโพธิ์ 30/05/12
40 บ้านน้ำใส 30/05/12
41 บ้านนาค้อใต้ 30/05/12
42 บ้านระแว้ง 30/05/12
43 บ้านปานัน 30/05/12
44 บ้านโคกขี้เหล็ก 30/05/12
45 บ้านควนโนรี 31/05/12
46 บ้านอินทนิล 31/05/12
47 บ้านกูบังบาเดาะ 31/05/12
48 บ้านประจัน 31/05/12
49 บ้านควนโนรี 31/05/12
50 บ้านอาโห 31/05/12
51 มายอ(สถิตย์ภูผา) 31/05/12
52 บ้านโผงโผง 01/06/12
53 วัดบันลือคชาวาส 01/06/12
54 บ้านเกาะตา 03/06/12
55 บ้านควนโนรี 03/06/12
56 วัดบุพนิมิต 05/06/12
57 วัดเกาะหวาย 06/06/12
58 บ้านควนโนรี 03/07/12
59 บ้านควนแตน 06/07/12
60 บ้านป่าบอน 05/08/12
61 บ้านควนโนรี 09/08/12
62 บ้านกาแลสะนอ 18/09/12
63 บ้านล้อแตก 08/10/12
64 บ้านนาค้อเหนือ 26/10/12
65 วัดนาประดู่ 27/10/12
66 บ้านโคกขี้เหล็ก 28/10/12
67 บ้านระแว้ง 29/11/12
68 บ้านสายชล 16/12/12
69 บ้านประจัน 22/01/13
70 บ้านโคกโพธิ์ 24/01/13
71 บ้านชะเมา 25/01/13
72 บ้านกระโด 02/04/13
73 บ้านบินยา 04/05/13