แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ ศธ ๐๔๐๙๒/๓๖๑๗
เรื่อง การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระแว้ง)
รายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระแว้ง
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ตามรายละเอียดที่ปนบไฟล์
วันที่ 06/12/2555
เวลา 17:52
ผู้ส่ง ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิกดูเอกสาร --> 06122555_1754_v3617.pdf  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 บ้านระแว้ง 06/12/12
2 บ้านยางแดง 06/12/12