แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ 3749
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
รายละเอียด สพป.ปน.2 ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพดด้านการเมินฯรายละเอียดไฟล์แนบ
วันที่ 14/12/2555
เวลา 22:39
ผู้ส่ง นิเทศฯติดตาม
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มนิเทศติดตาม
คลิกดูเอกสาร --> 14122555_2247_3749_0001.pdf  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 บ้านคลองช้าง 14/12/12
2 บ้านน้ำใส 15/12/12
3 บ้านบูเกะกุง 15/12/12
4 บ้านสายชล 15/12/12
5 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 15/12/12
6 บ้านกูบังบาเดาะ 15/12/12
7 บ้านควนโนรี 15/12/12
8 บ้านมะหุด 15/12/12
9 วัดโคกหญ้าคา 16/12/12
10 บ้านกระหวะ 16/12/12
11 บ้านราวอ 16/12/12
12 บ้านปาลัส 16/12/12
13 ชุมชนบ้านเมืองยอน 17/12/12
14 บ้านกูวิง 17/12/12
15 บ้านบาตะกูโบ 17/12/12
16 ชุมชนบ้านสะนอ 17/12/12
17 วัดบุพนิมิต 17/12/12
18 วัดสุนทรวารี 17/12/12
19 บ้านกรือเซะ 17/12/12
20 บ้านต้นแซะ 17/12/12
21 บ้านตรัง 17/12/12
22 บ้านโคกเหรียง 17/12/12
23 บ้านถนน 17/12/12
24 ตลาดนัดต้นมะขาม 17/12/12
25 วัดเกาะหวาย 17/12/12
26 บ้านกระเสาะ 17/12/12
27 ตลาดปรีกี 17/12/12
28 บ้านคางา 17/12/12
29 บ้านยางแดง 17/12/12
30 บ้านปานัน 17/12/12
31 บ้านนาค้อใต้ 17/12/12
32 บ้านควนลาแม 17/12/12
33 บ้านม่วงเตี้ย 17/12/12
34 บ้านควนประ 17/12/12
35 บ้านวังกว้าง 17/12/12
36 ไทยรัฐวิทยา52 17/12/12
37 บ้านกาแลสะนอ 17/12/12
38 บ้านบูโกะ 17/12/12
39 บ้านอีบุ๊ 17/12/12
40 บ้านควนหยี 17/12/12
41 บ้านสะมาหอ 17/12/12
42 วัดภมรคติวัน 17/12/12
43 มายอ(สถิตย์ภูผา) 17/12/12
44 บ้านควนลังงา 17/12/12
45 ต้นพิกุล 18/12/12
46 บ้านระแว้ง 18/12/12
47 บ้านชะเมา 18/12/12
48 บ้านเจาะบาแน 19/12/12
49 บ้านท่าเรือ 20/12/12
50 บ้านเกาะจัน 24/12/12