แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ 458
เรื่อง การจัดทำป้าย"สถานศึกษาพอเพียง" ปี 2554
รายละเอียด สพป.ปน.2 ขอให้โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง ปี 2554 จำนวน 12 โรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการและจัดทำป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2554 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
วันที่ 12/02/2556
เวลา 17:22
ผู้ส่ง นิเทศฯติดตาม
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มนิเทศติดตาม
คลิกดูเอกสาร --> 12022556_1736_458.pdf  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 ไทยรัฐวิทยา52 12/02/13
2 บ้านควนโนรี 12/02/13
3 บ้านวังกว้าง 12/02/13
4 บ้านปานัน 12/02/13
5 บ้านควนโนรี 12/02/13
6 บ้านตรัง 12/02/13
7 บ้านโคกเหรียง 12/02/13
8 บ้านมะหุด 12/02/13
9 บ้านศาลาสอง 12/02/13
10 บ้านยะรัง 12/02/13
11 บ้านยางแดง 13/02/13
12 บ้านบาโง 13/02/13
13 บ้านป่าไร่ 06/04/13
14 บ้านทุ่งยาว 07/04/13
15 บ้านควนโนรี 16/05/13