แสดงข้อมูลทั้งหมด
เลขที่หนังสือ ศธ ๐๔๐๙๒/๒๘๘๙
เรื่อง โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้
รายละเอียด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ)
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ ตามรายละเอียดที่แนบไฟล์
วันที่ 25/08/2554
เวลา 10:18
ผู้ส่ง ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คลิกดูเอกสาร --> 25082554_1027_v2889.pdf  
คลิกดูเอกสาร -->  
คลิกดูเอกสาร -->  

โรงเรียนที่รับหนังสือแล้ว
ลำดับที่
โรงเรียน
วันที่
1 บ้านควนแปลงู 25/08/11
2 บ้านปานัน 25/08/11
3 บ้านกระหวะ 25/08/11
4 บ้านต้นทุเรียน 25/08/11
5 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 25/08/11
6 วัดภมรคติวัน 25/08/11
7 วัดสุนทรวารี 25/08/11
8 บ้านบาเงง 25/08/11
9 ไทยรัฐวิทยา52 25/08/11
10 สมเด็จหลวงพ่อทวด 25/08/11
11 บ้านลางสาด 25/08/11
12 บ้านกระเสาะ 25/08/11
13 บ้านยะรัง 25/08/11
14 บ้านราวอ 25/08/11
15 มายอ(สถิตย์ภูผา) 25/08/11
16 บ้านเจาะบาแน 25/08/11
17 บ้านระแว้ง 25/08/11
18 บ้านคลองช้าง 25/08/11
19 บ้านควนโนรี 25/08/11
20 บ้านสิเดะ 25/08/11
21 บ้านวังกว้าง 25/08/11
22 บ้านประจัน 25/08/11
23 บ้านโคกเหรียง 25/08/11
24 บ้านสะมาหอ 25/08/11
25 บ้านปาลัส 25/08/11
26 นิคมสร้างต้นเองโคกโพธิ์ 25/08/11
27 บ้านควนแปลงู 25/08/11
28 บ้านม่วงเตี้ย 25/08/11
29 บ้านตันหยง 26/08/11
30 บ้านควนแตน 26/08/11
31 บ้านท่าเรือ 26/08/11
32 วัดมะกรูด 26/08/11
33 ตลาดปรีกี 29/08/11
34 บ้านกูวิง 02/09/11